Generelle brugerbetingelser

Adgang til og brug af nærværende hjemmeside skal ske i henhold til nedenstående betingelser. Brug ikke hjemmesiden, medmindre du accepterer disse betingelser. Hjemmesiden er udarbejdet og administreres af Tantrakursus.com Vi forbeholder os retten til at fjerne eller ændre dele af eller hele hjemmesiden, de generelle brugsbetingelser, vores generelle forretningsbetingelser samt vores salgs- og leveringsbetingelser. Vi forbeholder os desuden retten til at foretage sådanne ændringer efter eget skøn og uden forudgående varsel. Vi anbefaler derfor, at du altid gennemlæser betingelserne og noterer dig eventuelle ændringer eller tilføjelser, når du besøger hjemmesiden.

Betingelser for brug af hjemmesidens indhold
Alle oplysninger, dokumenter og illustrationer, der offentliggøres på nærværende hjemmeside, tilhører Tantrakursus.com

Virus, hacking og andre strafbare forhold
Du må ikke misbruge dette websted ved forsætligt at indføre virus, trojanere, orm, logiske bomber eller andet materiale, som er ondsindet eller teknologisk skadeligt. Du må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til dette websted, serveren, som huser webstedet, eller enhver server, computer eller database forbundet til dette websted. Du må ikke angribe dette websted via et denial-of-service-angreb eller et distribueret denial-of-service-angreb.

Ved at overtræde denne bestemmelse foretager du en kriminel handling. Vi vil anmelde enhver sådan overtrædelse til de relevante myndigheder, og vi vil samarbejde med disse myndigheder ved at offentliggøre din identitet for dem. I tilfælde af en sådan overtrædelse bortfalder din ret til at bruge dette websted øjeblikkeligt.

Vi påtager os intet ansvar for tab eller skader forårsaget af et distribueret denial-of-service-angreb, virus eller andre teknologisk skadelige materialer, der kan inficere dit computerudstyr, dine computerprogrammer, data eller andet beskyttet materiale som følge af brugen af dette websted eller af din download af materiale slået op på det eller ethvert andet websted knyttet til det.

Websted med login: adgangsrettigheder 
Fra tid til anden kan vi begrænse adgang til visse dele af dette websted, eller hele webstedet, for brugere, de er registrerede hos os.

Bemærk, at du er forpligtet til at beskytte din adgangsrettighed fra uautoriseret tredjepartsbrug, og at du skal sikre dig, at den ikke kan bruges af andre uden din tilladelse.

Du skal øjeblikkeligt meddele Tantrakursus.com, hvis du erfarer, at der er sket brud på sikkerheden i forhold til materiale på Tantrakursus.com, eller hvis uautoriserede personer har  kendskab til din adgangsrettighed, eller hvis du har fundet tegn på, at en sådan adgang kan blive en mulighed.

Vi har til enhver tid ret til at deaktivere enhver bruger adgangskode, uanset om den er valgt af dig eller tildelt af os, hvis vi mener, at du har overtrådt en eller flere bestemmelser i disse brugsvilkår.

Videokanalen

Du SKAL være 18 år og opefter for at kunne tilgå vores videoer. Når du bekræfter ved at vinge af i afkrydsningsboksen, har du oplyst til os at du er 18+ og myndig. Skulle det vise sig du har afgivet falske informationer, bliver du ekskluderet fra hjemmesiden og forment adgang i fremtiden.Vi laver stikprøve kontrol og vil bede om identifikation, såfremt du ikke imødekommer vores krav herom, bliver du ligeledes forment adgang til Tantrakursus.com.